fast - Part 46
display Julkransen är ett populärt element i juldekorationen, utan vilken man inte kan föreställa
map